Press enter to see results or esc to cancel.

Heidis baggrund

Heidi har arbejdet med persondata- og databeskyttelsesret siden 2006. Både som chefjurist i en stor international koncern og som advokat hos to af Danmarks største advokathuse.
Heidi rådgiver inden for alle områder af databeskyttelsesretten. Herunder bl.a. udarbejdelse af dokumentation, forhandling af kontrakter, håndtering af internationale dataoverførsler, kontrol med databehandlere og HR-relateret behandling af personoplysninger.

Heidi har håndteret adskillige klagesager ved Datatilsynet og deltaget ved flere af Datatilsynets tilsyn hos private virksomheder. Hun har herigennem oparbejdet en stor praktisk erfaring med dette område. Derudover har hun håndteret talrige sikkerhedsbrud og har herigennem opbygget værdifuld erfaring med både den krisehåndtering og den kommunikation, der kan være nødvendig for at styre virksomheden godt og sikkert igennem stormen.

Heidi har arbejdet en lang årrække indenfor kreditoplysnings- og markedsanalysebranchen, hun har derfor også et indgående kendskab til databeskyttelseslovens specialregler for kreditoplysningsbureauer og markedsføringsbureauer.

Heidi har som en del af sin tidligere stilling som chefjurist haft flere bestyrelsesposter både i Danmark og i udlandet, og har herigennem opbygget en solid forretningsforståelse. Denne gennemsyrer den rådgivning, hun yder. Rådgivningen er ikke blot juridisk velfunderet, men også praktisk anvendelig og tilpasset klientens kommercielle virkelighed.