Press enter to see results or esc to cancel.

Klage- og tilsynssager

Vi har rådgivet i et betydeligt antal sager, der har været under behandling hos Datatilsynet. Herunder bl.a. i forbindelse med klager fra de registrerede over behandlingen af deres personoplysninger, og i forbindelse med anmeldelse og behandling af sikkerhedsbrud.
Vi har deltaget ved flere af Datatilsynets tilsyn hos private virksomheder, og har en betydelig erfaring med dette område.

Modtager I en klage fra en registreret over behandlingen af deres personoplysninger, hjælper vi jer med at håndtere sagen og derved minimere risikoen for, at sagen ender som en klagesag hos Datatilsynet.

Hvis Datatilsynet allerede har taget en klage under behandling, eller I modtager en meddelelse fra Datatilsynet om, at de vil afholde tilsyn hos jer, hjælper vi jer med at håndtere klagesagen eller tilsynet, så I kommer ud på den anden side med det bedst mulige resultat.