Press enter to see results or esc to cancel.

GDPR-compliance og audit

Vi hjælper jer med implementeringen af GDPR i jeres virksomhed. Herunder bl.a. i relation til udarbejdelse til den nødvendige dokumentation i form af politikker, instrukser, fortegnelser mv., og gennemførelse af periodisk egenkontrol.

Kontrol med databehandlere
Når virksomheden benytter databehandlere, skal I løbende føre kontrol med dem og deres underdatabehandlere. Vi hjælper jer med at gennemføre denne kontrol, og giver jer et samlet overblik over de forhold, som I bør handle på for at leve op til jeres forpligtelser.