Press enter to see results or esc to cancel.

DPO og in-house advokat

Ekstern DPO
Vi tilbyder at være tilknyttet som virksomhedens eksterne DPO. Det kan være en god og praktisk løsning, når der ikke er tale om en fuldtidsstilling, eller hvor det ikke har været muligt at rekruttere en DPO med de rette kompetencer til stillingen.

Ydelsen tilpasses altid jeres konkrete behov.

In-house advokat
Vi tilbyder desuden at løse opgaver ved at indgå som en del af virksomhedens DPO-, GDPR- eller juridiske funktion. Vi er der for jer i spidsbelastningsperioder, hvor I har et behov for at trække yderligere ressourcer ind i forbindelse med løsningen af konkrete sager eller lignende. Dette giver jer en enestående mulighed for at få højt specialiserede ressourcer med fuld fleksibilitet tilpasset jeres virksomheds konkrete ressourcebehov.