Press enter to see results or esc to cancel.

Generelle oplysninger til klienter

HLS Advokatfirma er etableret på følgende adresse: Svejbæk Søvej 30, 8600 Silkeborg.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 5114 6316 og på e-mailadressen hhls@hlslaw.dk

HLS Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og beskæftiger sig primært med rådgivning om databeskyttelse og GDPR.

Vores CVR-nummer er: 41 93 89 78

HLS Advokatfirma beskæftiger sig ikke med gennemførelse af transaktioner og er tilrettelagt således, at der ikke skal etableres en klientkonto.

Advokaterne hos HLS Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos HLS Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance (Denmark), filial af CNA Insurance Company (Europe) S.A. Luxembourg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af HLS Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

HLS Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos HLS Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af HLS Advokatfirma og/eller utilfredshed med en af HLS Advokatfirmas advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Læs vores generelle forretningsbetingelser her: Forretningsbetingelser

Læs om vores behandling af personoplysninger her: Privatlivspolitik